Indkaldelse til generalforsamling 2020

Søndag den 5.juli 2020.

Hermed Indkaldes til ordinær generalforsamling i TMT Red Support, fredag den 21.august 2020 klokken 18:30. I Tønder Sport og Fritidscenter.


1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Beretning fra de nedsatte ad hoc udvalg.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år). Esben Lind – (Villig til genvalg)

6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

  • Flemming Lund – (Villig til genvalg)
  • Allan Mattesen– (Villig til genvalg)

  ej på valg:

  • Morten Schneider – valgt 2019
  • Finn Harboe– valgt 2019

6.2 Valg af suppleant.

  • Jan Pedersen (Villig til genvalg)
  • Kim møller (Villig til genvalg)

7. Valg af revisor (lige år). Bent Clausen

8 Eventuelt – herunder nyt fra TMT

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen


 
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk